Category: Život

Jaká města patří mezi nejkvalitnější pro život?

Každý z nás chce jistě žít co nejkvalitněji a co nejlépe. S tím může souviset nejenom to, kým se obklopujeme, kde pracujeme, kolik vyděláváme, ale také kde bydlíme. I proto jsou pravidelně sestavovány žebříčky toho, jaká města jsou z hlediska kvality života ta nejlepší. A pokud vás stejně jako mě zajímá, která to jsou, či jak si stojí města evropská i tuzemská, pojďme se společně podívat na celkové shrnutí, které jsem pro vás připravil.

Co je posuzováno?

Na úvod rozhodně musím říci, že nejprve je třeba vědět, co je vlastně posuzováno. Jedině tak si můžeme udělat obrázek o tom, proč je město vyhlášeno jako kvalitní, či skutečně nejkvalitnějších. Roli tak hraje třeba stabilita města, ale stejně tak i životní prostředí, nebo aktuální politická situace jak ve městě, tak i v celé zemi. Mezi další faktory, které jsou brány v potaz, ale patří pro nás nezbytná zdravotní péče a její úroveň, stejně jako kultura a kulturní život, nebo vzdělání. A to jak s ohledem na vzdělanost obyvatel, tak i s ohledem na to, jaké vlastně máme možnosti. Vše poté samozřejmě ovlivňují také pracovní místa a také finanční stránka života. Tedy od možností různých výdělků, až po samotné náklady na život, které jsou s danou lokalitou přímo spjaty.

Jaká města jasně bodují?

Pokud tedy začnu s jednotlivým řazením daných měst, je vhodné začít od desátého místa, kde se umístilo město Auckland. To najdeme na Novém Zélandu. Následuje město Perth, které najdeme kde jinde, než v Austrálii. V tomto směru je tato země opravdu zajímavá, jelikož v dané desítce nejlepších měst má ještě tři další zástupce. Dobře si však stojí i Evropa, a tak musím říci, že na osmém místě jsou finské Helsinky. Sedmé a osmé místo okupuje Sydney a také město Adelaide – obě logicky australská.

První pětici uzavírá Kanada, jelikož na pátém místě se z hlediska kvality umístilo město Calgary. Tato země může mít ale radost i z místa čtvrtého – Toronto, nebo také z místa třetího – Vancouver.  Druhé místo poté potěší všechny Evropany, jelikož na této příčce se umístila rakouská Vídeň. A jak jste si již mnozí dopočítali, stále nám chybí ono poslední australské město, a Melbourne. To patří mezi to nejlepší na světě.

Jak je na tom Praha a Bratislava?

Tato dvě města nás jistě zajímají nejvíce, jelikož většina čtenářů mého blogu k nim má samozřejmě blízko. O Bratislavě můžeme říci to, že se její hodnocení rok od roku neustále zvyšuje. I když je aktuálně na 80 místě, vzhledem ke konkurenci je to dobrá zpráva. O něco lépe je na tom také Praha, u které lze také říci, že se úroveň neustále zlepšuje. Ostatně všemu nasvědčuje i fakt, že obě města patří mezi trojlístek postkomunistických zemí, které rok od roku zvyšují svou úroveň. Tou třetí je poté maďarské hlavní město, konkrétně potom Budapešť.

 

Co vše může ovlivňovat kvalitu našeho života?

Každý z nás chce prožít život takový, aby mohl být v budoucnu hrdý skutečně na vše, co udělá. Samozřejmě s tím, jak žijeme, souvisí také kvalita našeho života. Tu dnes může ovlivňovat celá řada různých věcí. A jelikož se snažím být v rámci svého blogu skutečně konkrétní, zmíním i několik věcí, které mohou kvalitu našeho života ovlivňovat. Pojďte se spolu se mnou na některé z nich podívat. Je však na vás, zda mi dáte za pravdu, nebo nikoliv.

Peníze a kvalitní bydlení

V tomto ohledu asi nemusíme diskutovat o tom, zda ovlivní nebo neovlivní to, jak žijeme. Sice můžeme polemizovat o tom, zda jsou bohatší lidé šťastnější, ale jejich život zaručeně ovlivňují. Dostatek peněz samozřejmě souvisí i s tím, jak vlastně bydlíme, kde vlastně bydlíme, nebo třeba také s ním, jaké vlastně máme auto. To vše jsou možnosti, u kterých má největší vliv právě hodnota našich peněz. To, že jsou někteří lidé šťastnější na vesnici v domě a další v bytě v centru města, to už je názor víceméně subjektivní.

S penězi samozřejmě souvisí také naše zaměstnání. Čím lepší máme, tím logicky máme i více peněz. Na druhou stranu může mít zaměstnání i negativní vliv na náš život. Někteří sice mohou nadávat na osmihodinové směny v továrně, ale na druhou stranu mají jistotou pevné pracovní doby či minimální odpovědnosti. Oproti vysoce postaveným manažerům sice vydělávají méně, ale naopak mají více času na rodinu.

Naše vzdělání a znalosti

Tento aspekt rozhodně nesouvisí jenom s výše uvedeným zaměstnáním, ale i s kvalitou života obecně. Máme-li dobré vzdělání, tak se dá říci, že máme i mnohem větší rozhled. Máme tedy i více zájmů a různých aktivit, které můžeme pravidelně vykonávat. Stejně tak máme výhodu v tom, že si sami můžeme vybírat, čemu budeme věřit a všechny přijaté informace si interpretovat. Není totiž nic neznámého, že lidé s menším IQ věří více věcem, než ti chytřejší. Navíc právě oni si neověřují pravdivost daného tvrzení.

Znalosti, které máme, nám ale mohou pomoci i v osobním životě. Můžeme tak lépe vychovávat své děti, můžeme lépe plánovat osobní a rodinné finance, nebo se rozhodnout, jak investovat. Můžeme ale vcelku bez obav měnit zaměstnání, jelikož pro vzdělané osoby se zkušenostmi je míst dostatek.

Lidé kolem nás

Ti náš život ovlivňují rozhodně nejvíce. Není totiž nic nového, že se často chováme tak, jako skupina kolem nás. Začíná to už v dětském věku, kdy aplikujeme právě okoukané vzorce chování. A postupem času se dané chování nijak nemění. Chceme-li tedy mít kvalitní život, je třeba obklopovat se lidmi, kteří ho mají také. A ti nás mohou namotivovat k tomu, abychom si šli za svým cílem. Na druhou stranu od nich můžeme pochytit i negativní vlastnosti, mezi které dnes patří tolik diskutované snobství nebo to, že si hrajeme na něco, čím nejsme.