Category: Umění

Digitální umění – oblast, která si získává stále více pozornosti

Sám jsem mladým člověkem a tak je jasné, že mě stále více zajímá i moderní technika. V tomto směru ji však můžeme propojit také s oblastí umění. Je pravdou, že mě tato oblast zajímá mnohem více, než běžný malovaný obraz na zdi. A proč? Jelikož přináší něco skutečně úžasného. Pokud bychom si chtěli digitální umění definovat, je třeba říci, že se jedná o takový směr, v rámci kterého jsou využívány metody hromadné výroby, které jsou spojeny s výrobou digitálních médií. Často se ale můžeme setkat i s názvem, který zní umění nových médií, které naplno odkrývají možnosti propojení počítačové a jiné technologie a talentu, který je samozřejmě spojený také s představami konkrétních umělců.

Jaké vlivy mají na rozvoj vliv?

Samozřejmě dané technologie ovlivnily dva hlavní vlivy. Z počátku jsem sice této oblasti nevěnoval pozornost, ale nyní musím říci, že mě dokonale uchvátila. První vliv souvisí s uměním a historií. Zde můžeme dát za příklad známé hnutí Dada, které se snaží hlavně o nahodilost, ale stejně tak i o celkovou pravidelnost. Vše se poté odráží v tom, kde je na celkový koncept pohlíženo jako na finální objekt. Podobným směrem jde třeba hnutí Fluxus, které se zaměřuje na takzvaný video art, ale čerpá také z prvků neméně zajímavého konceptuálního umění.

A zatímco výše uvedené se týká hlavně umělecké technologie, následující řádky jsou určeny čistě vývoji po stránce vědecké a technické. Prvním krokem byl vznik takzvané kybernetiky v roce 1948, kdy mělo docházet doslova k souznění mezi člověkem a stroje. Dalšími důležitými milníky byl ale také vznik hypertextu, ale hlavně vznik prvních digitálních počítačů. Z těch, které zabíraly celé místnosti, se vyvinuly ty současné, které známe. Na vše následně navázal vznik GUI, tedy vznik grafického prostředí, který znamenal v oblasti daných technologií skutečný boom. A logicky není novinkou, že tato technologie měla na digitální umění největší vliv.

Jaké jsou nejvyužívanější techniky?

Chcete-li se do této oblasti ponořit ať už z hlediska toho, že budete pouhý konzument umění, nebo jeho tvůrce, budou se vám hodit informace o nejpoužívanějších technologií. Logicky to jsou především programy grafické, v rámci kterých lze upravovat či vytvářet fotografie, generovat různé grafické prvky, či upravovat cokoliv standardního. Stejně tak do této skupiny patří i programy na výrobu hudby, nebo také tvorbu zajímavých audiovizuálních děl. Řada z nich je dnes dokonce otevřena i všem laikům, jelikož díky jednoduchým tutoriálům a automatickým procesům můžete počítačové umění vytvářet i vy sami. Staří k tomu přitom jediné, a to analyzovat konkrétní vstup a samozřejmě následně vytvořit onen výstup. Tedy ono dílo, které chcete sami vytvářet.

A jak skutečně začít? Třeba pomocí klasického programu „Malování“, který dnes obsahují všechny počítače s operačním systémem Windows. A pokud opovrhujete, vyhledejte si stovky výstav autorů, kteří v jiném programu své obrazy nekreslí. A to je rozhodně něco, co uchvátilo mě.

Jaké jsou trendy v oblasti webdesignu?

Mluvíme-li o umění, nemusíme se nutně jenom zabývat obrazy, hudbou, divadlem či filmem. Jelikož je můj blog zaměřený i na sebevzdělávání a lehce i na oblast podnikání, je třeba říci, že dnes řada lidí realizuje své sny hlavně v online prostředí. A jelikož ani já nejsem výjimkou, rozhodl jsem se sepsat přehled základných trendů, které souvisejí se současným webdesignem. Právě ten má totiž velký vliv na to, jak úspěšní můžeme být.

Snadné možnosti zobrazování

To hlavní, co dnes s oblastí webdesignu souvisí, to je takzvaná responzivita. Každý z nás má už chytrý mobilní telefon a tablet a tak samozřejmě chce, aby se v něm dobře zobrazoval téměř jakýkoliv web. Na první pohled dokonale graficky vyladěná stránka tak může mít problém v tom, že se na menším zobrazovacím zařízení zobrazí chybně. Budeme tak muset výrazně posouvat, zvětšovat a zmenšovat, nebo zkrátka jinak upravovat zobrazený obraz. A to vede k jedinému, a to samozřejmě k problému s tím, že se nám na webu nebude líbit. V tomto směru jsou trendem i takzvané jednostránkové stránky, které umožní mnohem lepší rozvržení tak, aby uživatel měl vše před sebou a zároveň bylo vše přehledná. Bude-li web zabalen v moderním grafickém provedení, je to trend, se kterým neuděláte chybu.

Výrazná a dobře zapamatovatelná loga

V první řadě dnes dochází primárně k tomu, že jsou loga výrazně zjednodušována. Proč? Jelikož to napomáhá jejich zapamatování. Zapomeňte na propracované možnosti, ze kterých často sotva vyčtete, co chtějí říci. Ideální je inspirovat se třeba ve světě auto. Kroužky, kosočtverce, hvězdice… To jsou tvary, které zná každý. Samozřejmě v oblasti webdesignu dnes platí také to, že loga získávají mnohem pravoúhlejší vzhled. Ostatně stačí se podívat na několik nejznámějších, jako jsou služby Dropbox či Ebay, stejně jako logo Windows, Apple, nebo Google. V tomto směru je třeba říci, že v minulosti se jednalo hlavně o propracovaná, do detailu vykreslovaná umělecká díla. Dnes však jdou grafici jednoduchou a základní cestou. Ale je to cesta, která po všech stránkách funguje.

V oblasti log je ale třeba říci, že řada z nich podobně jako umělecká díla dokážou působit na lidskou psychologii. Jak? Samozřejmě použitím jednotlivých barev. Jsou totiž barevná schémata, která fungují. A těch se drží nejenom ti, kteří kreslí obrazy, ale i ti, kteří kreslí loga. Jedině tak bude logo fungovat přesně tak, jak má. Poté stačí kombinace stejných barev a vaše podvědomí je spojí s daným logem.

Minimalismus jasně vede

V čem je ale současný webdesign také unikátní, to je trend minimalismu. I tím si prošla celá řada umělců a jenom málokdo čekal, že zakotví i v oblasti podnikání a prezentací. Zkrátka a jednoduše se dnes snažíme vše zmenšovat, redukovat písmena, ale třeba i vypouštět jednotlivé hlásky. A příklad? Třeba seznam interpretů na Majáles 2015. Zde totiž chybí všechny samohlásky. Dokonalá ukázka umění a sdělovací hodnoty v praxi.