Category: Novinky

Aktuální trendy v oblasti sebevzdělávání

Pokud chceme v našem životě uspět, musíme se neustále vzdělávat. Tento trend dnes zkrátka nelze nijak zastavit. Pokud tedy i vy toužíte po kvalitním a dobrém vzdělání, stejně jako dobré práci, je třeba tomu věnovat čas a energii. Pro mnoho lidí je sice pohodlnější na vše se vykašlat a být v nudné práci, ale pokud nechcete jít touto cestou, rozhodně se rozvíjejte, a to co nejlépe. Abych vám v tom mohl pomoci, zmíním několik aktuálních trendů, které se v oblasti sebevzdělávání ujaly a které patří mezi jedny z nejzajímavějších, které existují.

Pojem zvaný crowedsourced

Pokud jste se s ním ještě nesetkaly, potom je třeba zmínit, čeho se vlastně týká. Obecně je totiž založen na celkové spolupráci. Představíme-li si běžnou školu, tak v ní je jasně daná hierarchie, tedy učitelé a spolu soupeřící žáci. Naopak pojem crowedsourced se snaží motivovat k celkové spolupráci. V rámci toho mohou spolupracovat lidé třeba i z celého světa, a to na řešení určitého problému. Ideální komunitou jsou v tomto ohledu vědci. Ty mají bez ohledů na osobní zásluhy zájem třeba na to, aby se povedl vytvořit určitý lék. Co je však na této metodě také zajímavé, to je fakt, že každý má možnost začít vytvářet své vlastní kurzy. A to nikoliv kurzy toho, čeho zná, ale toho, v čem se chce zdokonalit. Následná výměna poznatků a zkušeností tak může být ideálním hnacím motorem k tomu, jak být úspěšný.

Pojem Flipped classrooms

Jak už mnohým dochází z daného názvu, jedná se o takzvané převrácené třídy. I zde je možné začít informací o tom, jak to probíhá v běžné škole. Tam zkrátka chodíme, učitel či lektor nás učí a my máme úkol si vše zapamatovat. V rámci obrácených tříd ale dochází k tomu, že se učíme sami, a to samozřejmě doma. Následně jdeme do školy za tím účelem, abychom prokonzultovali dané znalosti s ostatními studenty, ale také s učitelem jako takovým. Samozřejmě daný model vychází z oblasti alternativního vzdělávání, ale rozhodně je dobrý v tom, že máme potřebu se něco naučit více, než v rámci běžných hodin.

Co z dané možnosti také vychází, to je možnost obrátit si kompletně role. Tedy kdy každý z nás se snaží být učitelem a vysvětlit danou látku. To nám umožní nejenom zdokonalit si jednotlivé znalosti v rámci problematiky, ale stejně tak získat i potřebnou zpětnou vazbu. I proto je na mnoha školách tato metoda také využívána.

Ačkoliv dané metody srovnávám primárně se školou, musím dodat, že jsou aplikovatelné i na řadu různých kurzů, a to nejenom těch jazykových. Pokud tedy nechceme pouze obyčejné čtení knih a chceme skutečně něčeho dosáhnout, je dobré se moderních metod nebát. Jsou vyzkoušené a hlavně JSOU FUNKČNÍ. A to je to nejdůležitější, co bychom měli v rámci sebevzdělávání vyhledávat a chtít.

Motivace zaměstnanců – s jakými novinkami tato oblast přináší?

V minulosti bylo jasné, že pokud jsme chtěli motivovat své zaměstnance, udělali jsme to velmi jednoduše, a to pomocí finančních odměn. To je samozřejmě nejrychlejší a nejjednodušší. Ostatně jsou i profese, které jsou placeny přímo podle výkonu – třeba sběry jahod, kterých jsem se já sám účastnil. I proto je stále velké množství manažerů přesvědčena o tom, že je to také jediná, dokonce i nejlepší možnost, jak motivovat. Na druhou stranu ne vždy mají pravdu. I já, ale stejně jako řada výzkumů či odborníků zastáváme názor, že peníze nemusí být všechno. A pokud vás zajímá, jak může motivace v tomto směru fungovat, pojďme se podívat na to, jaké novinky se v posledních letech objevily.

Ideální je odpovědnost

Je to trochu paradoxní, ale formou motivace může být skutečně i větší odpovědnost. S tou sice na první pohled souvisí to, že zaměstnanec může mít strach, že něco udělá špatně a problém je na světě. To se ale týká těch méně schopných. Zároveň ale chci říci, že odpovědnost není nutně to, že zaměstnanci přidáváme více a více práce. S odpovědností je totiž spojeno třeba to, že po daném člověku práci již nekontrolujeme, jelikož mu zkrátka řekneme, že mu věřme. Tím ho dokonale namotivujeme k lepším výkonům. A příklad? Může to být i kuchař v restauraci. Pokud mu šéfkuchař u výdeje věří, jeho jídla dává na talíř automaticky. Dotyčný člověk v tom samozřejmě cítí to, že je plnohodnotný člen týmu a má snahu nezklamat a snažit se být lepší. Samozřejmě přesto všechno je dobré nezapomínat, že by to mělo být patrné i na výplatní pásce.

Ocenění a pochvala

Jistě mnoho lidí zná vtipné přísloví, které zní: „od doby, co byly vynalezeny peníze, mi nemusíte děkovat“. Ačkoliv ho řada lidí používá, je pravdou, že pochvala může být také určitou motivací. Šéf, který bere zaměstnancovu práci jako samozřejmost, je šéf špatný. Pokud za ním přijde pouze s tím, co kazil, sráží to zaměstnancovo sebevědomí. Jsou totiž i chvíle, kdy je zaměstnanec sám spokojený z dobrého výkonu. Pokud navíc přijde pochvala i od šéfa, je to motivace, která jde velmi často něčím nahradit. A i zde chci připomenout, že peníze se také hodí přidat.

S pochvalami a dobře odvedenou prací ale může souviset i rivalita. Stejně, jako chceme být nejlepší ve sportu, můžeme být nejlepší i v práci. Proto je dobrou cestou to, pokud nadřízený zaměstnance srovnává. Ti, kteří nechtějí ničeho dosáhnout, sice budou stále na stejné výši, ale ti lepší se budou snažit dostat na horu. A právě porovnání s ostatními je může motivovat. A zde v mnohých případech ani peníze nemusí být potřeba. Pokud totiž odměníme toho nejlepšího, budou se ti horší automaticky snažit dostat na jeho místo. Pozor však na přílišnou rivalitu, která může souviset i s různými naschvály. Cílem je totiž primárně udržet fungující tým.