Motivace zaměstnanců – s jakými novinkami tato oblast přináší?

V minulosti bylo jasné, že pokud jsme chtěli motivovat své zaměstnance, udělali jsme to velmi jednoduše, a to pomocí finančních odměn. To je samozřejmě nejrychlejší a nejjednodušší. Ostatně jsou i profese, které jsou placeny přímo podle výkonu – třeba sběry jahod, kterých jsem se já sám účastnil. I proto je stále velké množství manažerů přesvědčena o tom, že je to také jediná, dokonce i nejlepší možnost, jak motivovat. Na druhou stranu ne vždy mají pravdu. I já, ale stejně jako řada výzkumů či odborníků zastáváme názor, že peníze nemusí být všechno. A pokud vás zajímá, jak může motivace v tomto směru fungovat, pojďme se podívat na to, jaké novinky se v posledních letech objevily.

Ideální je odpovědnost

Je to trochu paradoxní, ale formou motivace může být skutečně i větší odpovědnost. S tou sice na první pohled souvisí to, že zaměstnanec může mít strach, že něco udělá špatně a problém je na světě. To se ale týká těch méně schopných. Zároveň ale chci říci, že odpovědnost není nutně to, že zaměstnanci přidáváme více a více práce. S odpovědností je totiž spojeno třeba to, že po daném člověku práci již nekontrolujeme, jelikož mu zkrátka řekneme, že mu věřme. Tím ho dokonale namotivujeme k lepším výkonům. A příklad? Může to být i kuchař v restauraci. Pokud mu šéfkuchař u výdeje věří, jeho jídla dává na talíř automaticky. Dotyčný člověk v tom samozřejmě cítí to, že je plnohodnotný člen týmu a má snahu nezklamat a snažit se být lepší. Samozřejmě přesto všechno je dobré nezapomínat, že by to mělo být patrné i na výplatní pásce.

Ocenění a pochvala

Jistě mnoho lidí zná vtipné přísloví, které zní: „od doby, co byly vynalezeny peníze, mi nemusíte děkovat“. Ačkoliv ho řada lidí používá, je pravdou, že pochvala může být také určitou motivací. Šéf, který bere zaměstnancovu práci jako samozřejmost, je šéf špatný. Pokud za ním přijde pouze s tím, co kazil, sráží to zaměstnancovo sebevědomí. Jsou totiž i chvíle, kdy je zaměstnanec sám spokojený z dobrého výkonu. Pokud navíc přijde pochvala i od šéfa, je to motivace, která jde velmi často něčím nahradit. A i zde chci připomenout, že peníze se také hodí přidat.

S pochvalami a dobře odvedenou prací ale může souviset i rivalita. Stejně, jako chceme být nejlepší ve sportu, můžeme být nejlepší i v práci. Proto je dobrou cestou to, pokud nadřízený zaměstnance srovnává. Ti, kteří nechtějí ničeho dosáhnout, sice budou stále na stejné výši, ale ti lepší se budou snažit dostat na horu. A právě porovnání s ostatními je může motivovat. A zde v mnohých případech ani peníze nemusí být potřeba. Pokud totiž odměníme toho nejlepšího, budou se ti horší automaticky snažit dostat na jeho místo. Pozor však na přílišnou rivalitu, která může souviset i s různými naschvály. Cílem je totiž primárně udržet fungující tým.