Jaké možnosti dnes nabízí umělé oplodnění?

Umělé oplodnění je dnes vcelku běžný zákrok, který má samozřejmě za cíl pomoci neplodným párům k tomu, aby mohli zplodit dítě jinak, než standardní cestou. Samozřejmě aby se skutečně vše povedlo, je nutné dodržet několik základních postupů, které s tím souvisí. Ty jsou rok od roku zdokonalovány, a to samozřejmě v rámci toho, aby byl výsledek nejlepší – tedy aby došlo k tomu, že se bude neustále zvyšovat pravděpodobnost samotného početí. A jelikož jsem si o dané metodě zjišťoval více, pojďte se společně se mnou podívat na to, jaké fáze dnes umělé oplodnění má.

Prvním krokem je stimulace a odběr vajíček

Ta je pevně vázána s dobou, kdy dojde k menstruaci. V takovém případě je třeba dodržet termín návštěvy lékaře, a to nejdéle třetí den. V tomto směru totiž dojde ke zjišťování hladiny hormonů, ale i k dalšímu vyšetření. To se týká třeba vyšetření dělohy, ale také vaječníků. Následně jsou předepsány vhodné léky a doplňky, které už mají na samotné oplodnění vliv, jelikož dokážou ženě udržovat potřebnou hladinu hormonů, ale celkově dále stimulovat její tělo. Dále žena podstoupí dalších několik kontrol, které mají za následek případné další úpravy daných medikamentů, ale stejně tak i určení správného termínu na odběr vajíček.

Tím správným termínem je dvanáctý až patnáctý den daného cyklu. Celý postup je pro ženu bezbolestný, jelikož probíhá v celkové anestezii, a to pomocí tenké jehly. V principu se tímto způsobem odebírají pouze tekutiny, jelikož samotná vajíčka skutečně nejsou větší, než desetina milimetru. Teprve v laboratoři tak jsou vajíčka tříděna. V tuto chvíli ale hraje roli i partner, popřípadě spermobanka, jelikož v tuto chvíli už by měly být připraveny také spermie, kterými se bude vajíčko oplodňovat. I ty ale musí nejprve projít několika vyšetřeními.

Oplodnění, kultivace a transfer

Následujícím krokem už je ono nejdůležitější, a to samozřejmě oplození vajíčka. To stále ještě proběhne v laboratorních podmínkách. Nutno říci, že oplozeno je hned několik vajíček naráz. Následně probíhá několikadenní kultivace, v rámci které se zjišťuje, které oplodněné vajíčko je to nejkvalitnější. Ostatní jsou buď definitivně zničena, nebo se v případě jejich kvality mohou ponechat, a to na druhý pokus, stejně jako na pokus třetí.

V případě, že v rámci tohoto kroku bude vše v pořádku, může dojít k poslednímu kroku, kterým je samozřejmě transfer. V tomto ohledu by mělo dojít k jedinému, a to k přenosu oplodněných vajíček zpět do těla matky. Může se tak dít i pátý den po tom, co jsou oplodněna. Co je na tomto postupu zajímavé, že často nemusí být transferováno pouze jedno embryo, ale mohou být použita hned dvě. I toto v tomto směru souvisí s tím, aby se celkově zvyšovala daná pravděpodobnost. Dodat je ale třeba i to, že ta paradoxně výrazně stoupá s druhým, nebo třetím pokusem. Ostatně vliv na to může mít i to, že žena již není tolik stresovaná, jelikož ví, do čeho jde.