Digitální umění – oblast, která si získává stále více pozornosti

Sám jsem mladým člověkem a tak je jasné, že mě stále více zajímá i moderní technika. V tomto směru ji však můžeme propojit také s oblastí umění. Je pravdou, že mě tato oblast zajímá mnohem více, než běžný malovaný obraz na zdi. A proč? Jelikož přináší něco skutečně úžasného. Pokud bychom si chtěli digitální umění definovat, je třeba říci, že se jedná o takový směr, v rámci kterého jsou využívány metody hromadné výroby, které jsou spojeny s výrobou digitálních médií. Často se ale můžeme setkat i s názvem, který zní umění nových médií, které naplno odkrývají možnosti propojení počítačové a jiné technologie a talentu, který je samozřejmě spojený také s představami konkrétních umělců.

Jaké vlivy mají na rozvoj vliv?

Samozřejmě dané technologie ovlivnily dva hlavní vlivy. Z počátku jsem sice této oblasti nevěnoval pozornost, ale nyní musím říci, že mě dokonale uchvátila. První vliv souvisí s uměním a historií. Zde můžeme dát za příklad známé hnutí Dada, které se snaží hlavně o nahodilost, ale stejně tak i o celkovou pravidelnost. Vše se poté odráží v tom, kde je na celkový koncept pohlíženo jako na finální objekt. Podobným směrem jde třeba hnutí Fluxus, které se zaměřuje na takzvaný video art, ale čerpá také z prvků neméně zajímavého konceptuálního umění.

A zatímco výše uvedené se týká hlavně umělecké technologie, následující řádky jsou určeny čistě vývoji po stránce vědecké a technické. Prvním krokem byl vznik takzvané kybernetiky v roce 1948, kdy mělo docházet doslova k souznění mezi člověkem a stroje. Dalšími důležitými milníky byl ale také vznik hypertextu, ale hlavně vznik prvních digitálních počítačů. Z těch, které zabíraly celé místnosti, se vyvinuly ty současné, které známe. Na vše následně navázal vznik GUI, tedy vznik grafického prostředí, který znamenal v oblasti daných technologií skutečný boom. A logicky není novinkou, že tato technologie měla na digitální umění největší vliv.

Jaké jsou nejvyužívanější techniky?

Chcete-li se do této oblasti ponořit ať už z hlediska toho, že budete pouhý konzument umění, nebo jeho tvůrce, budou se vám hodit informace o nejpoužívanějších technologií. Logicky to jsou především programy grafické, v rámci kterých lze upravovat či vytvářet fotografie, generovat různé grafické prvky, či upravovat cokoliv standardního. Stejně tak do této skupiny patří i programy na výrobu hudby, nebo také tvorbu zajímavých audiovizuálních děl. Řada z nich je dnes dokonce otevřena i všem laikům, jelikož díky jednoduchým tutoriálům a automatickým procesům můžete počítačové umění vytvářet i vy sami. Staří k tomu přitom jediné, a to analyzovat konkrétní vstup a samozřejmě následně vytvořit onen výstup. Tedy ono dílo, které chcete sami vytvářet.

A jak skutečně začít? Třeba pomocí klasického programu „Malování“, který dnes obsahují všechny počítače s operačním systémem Windows. A pokud opovrhujete, vyhledejte si stovky výstav autorů, kteří v jiném programu své obrazy nekreslí. A to je rozhodně něco, co uchvátilo mě.