Dějiny vědy od starověku po novověk

Vědecké bádání je dnes spojeno s celou řadou velmi zajímavých a samozřejmě i unikátních objevů. Ty ale nejsou spojeny pouze s posledními desetiletími, jelikož oblasti vědy se začaly rozvíjet již v minulosti, konkrétně potom v oblasti starověku. A jelikož já sám považuji inspiraci v historii za velmi důležitou, připravil jsem článek o tom, čeho všeho se věda v minulosti týkala, ale samozřejmě i o tom, kdo byli ti nejznámější představitelé. Mnohým lidem tak jistě pomůže v tom, najít novou motivaci a cestu kupředu.

Starověk

V tomto věku byla věda často spojována hlavně s filozofií a dalšími oblastmi. Ostatně to dokládají i jména, která se k tomuto období přímo vážou. Jedná se třeba o Platóna, ale známým myslitelem byl také Aristoteles. Kromě přemýšlení nad světem jako takovým se v tomto období ale vytvářely i další zajímavé oblasti, jako je aritmetika, geometrie – plochy a těles, ale stejně tak třeba i astronomie. Další vývoj byl podpořen ve chvíli, kdy se stal známou osobou Sokrates, který také přinášel celou řadu nových poznatků. Vlivem různých hádek a jiných pohledů na svět tak věda mohla dostávat skutečně různé rozměry, v rámci kterých se také mluvilo o takových pojmech, jako je třeba metafyzika, ale stejně tak i logika a řada dalších.

Středověk

V tomto období jistě známe jednoho známého myslitele, kterým byl Tomáš Akvinský, který se svými poznatky snažil propojovat křesťanství. Už v té době se ale ukazuje, že věda jako taková by mohla mít mnohem kvalitnější základ. Zasloužil se o to především Roger Bacon a jeho výzkumy na poli optiky. Stejně tak se objevují i první nominalisté, kterým není cizí zkoumání pohybu a jeho výpočtů. Dané období charakterizuje i Mikuláš Kusánský, který realizuje své projekty v rámci vážení a měření.

Velký rozvoj však věda zažila v období renesance. Jména, jako Mikuláš Koperník, Galileo Galilei, nebo také Johannes Kepler určitě není třeba nikomu dlouze představovat. Ty se samozřejmě realizovali v oblasti matematiky, oblasti poměrů, ale i geometrie. Aplikovaná věda byla poté doménou, ve které realizovali své výzkumy René Derscartes a Francis Bacon. Věda však začínala být aplikována i jinými způsoby, jako třeba experimenty, kde se projevovali Tycho de Brahe nebo William Harvey.

Novověk

V tomto období logicky věda zažívá ten největší rozmach. Na samotném počátku to jsou jména jako Gottfried Wilhelm Leibniz nebo Isaac Newton, ale stejně tak i Immanuel Kant, který jde spíše cestou rozumu a filozofickým směrem. Přesto se ale později rozšiřuje řada stochastických, deterministických, ale stejně tak evolučních, popřípadě environmentálních věd. Především od poloviny dvacátého století dostává věda a bádání valení terminologii. Zde se o dané postupy zasloužil především T. S. Kuhn. V tomto ohledu lze říci, že se tak výrazným způsobem mění současná paradigmata samotné vědy. To mimo jiné vede i ke správnému dělení, a to jak podle předmětu, tak i podle metody.