Aktuální trendy v oblasti sebevzdělávání

Pokud chceme v našem životě uspět, musíme se neustále vzdělávat. Tento trend dnes zkrátka nelze nijak zastavit. Pokud tedy i vy toužíte po kvalitním a dobrém vzdělání, stejně jako dobré práci, je třeba tomu věnovat čas a energii. Pro mnoho lidí je sice pohodlnější na vše se vykašlat a být v nudné práci, ale pokud nechcete jít touto cestou, rozhodně se rozvíjejte, a to co nejlépe. Abych vám v tom mohl pomoci, zmíním několik aktuálních trendů, které se v oblasti sebevzdělávání ujaly a které patří mezi jedny z nejzajímavějších, které existují.

Pojem zvaný crowedsourced

Pokud jste se s ním ještě nesetkaly, potom je třeba zmínit, čeho se vlastně týká. Obecně je totiž založen na celkové spolupráci. Představíme-li si běžnou školu, tak v ní je jasně daná hierarchie, tedy učitelé a spolu soupeřící žáci. Naopak pojem crowedsourced se snaží motivovat k celkové spolupráci. V rámci toho mohou spolupracovat lidé třeba i z celého světa, a to na řešení určitého problému. Ideální komunitou jsou v tomto ohledu vědci. Ty mají bez ohledů na osobní zásluhy zájem třeba na to, aby se povedl vytvořit určitý lék. Co je však na této metodě také zajímavé, to je fakt, že každý má možnost začít vytvářet své vlastní kurzy. A to nikoliv kurzy toho, čeho zná, ale toho, v čem se chce zdokonalit. Následná výměna poznatků a zkušeností tak může být ideálním hnacím motorem k tomu, jak být úspěšný.

Pojem Flipped classrooms

Jak už mnohým dochází z daného názvu, jedná se o takzvané převrácené třídy. I zde je možné začít informací o tom, jak to probíhá v běžné škole. Tam zkrátka chodíme, učitel či lektor nás učí a my máme úkol si vše zapamatovat. V rámci obrácených tříd ale dochází k tomu, že se učíme sami, a to samozřejmě doma. Následně jdeme do školy za tím účelem, abychom prokonzultovali dané znalosti s ostatními studenty, ale také s učitelem jako takovým. Samozřejmě daný model vychází z oblasti alternativního vzdělávání, ale rozhodně je dobrý v tom, že máme potřebu se něco naučit více, než v rámci běžných hodin.

Co z dané možnosti také vychází, to je možnost obrátit si kompletně role. Tedy kdy každý z nás se snaží být učitelem a vysvětlit danou látku. To nám umožní nejenom zdokonalit si jednotlivé znalosti v rámci problematiky, ale stejně tak získat i potřebnou zpětnou vazbu. I proto je na mnoha školách tato metoda také využívána.

Ačkoliv dané metody srovnávám primárně se školou, musím dodat, že jsou aplikovatelné i na řadu různých kurzů, a to nejenom těch jazykových. Pokud tedy nechceme pouze obyčejné čtení knih a chceme skutečně něčeho dosáhnout, je dobré se moderních metod nebát. Jsou vyzkoušené a hlavně JSOU FUNKČNÍ. A to je to nejdůležitější, co bychom měli v rámci sebevzdělávání vyhledávat a chtít.